Budget onder controle

Ik kan je helpen om je budget onder controle te krijgen. En inzicht te krijgen in je financiële situatie. Dit zorgt ervoor dat je niet (verder) in de financiële problemen komt. Inzicht zorgt er al snel voor dat de situatie verbetert.

Hoe pakken we dat aan

– Administratie ordenen
– Overzichtelijk systeem opzetten
– Inkomsten en uitgaven in kaart brengen
– Mogelijkheden bekijken om inkomsten te vergroten en uitgaven te verminderen
– Bespaartips bespreken

Zijn er al schulden dan brengen we deze in kaart en maken we een plan om ze zo snel mogelijk af te lossen. We maken tot slot een budgetplan en een maand- en jaaroverzicht van de nieuwe situatie.

Zo hou je in de toekomst je budget onder controle.

Werkgever

Er zijn werkgevers die (een deel van) de kosten voor rekening nemen als er sprake is van problemen op het werk. Bijvoorbeeld ziekmelding of verminderde concentratie door financiële problemen. Informeer bij je leidinggevende of bedrijfsarts.